Sulge

Otsing

Sulge
Otsi

1. Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad stiker.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Motivate OÜ (edaspidi Veebipood STIKER) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Stiker veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood STIKER jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.stiker.ee

2. Hinnainfo ja maksed.

 1. Kõik veebipoes www.stiker.ee toodete hinnad on Eurodes ning maksuvabad.
 2. Ostudel lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
 3. Kauba eest saab tasuda läbi pangalinkide või väljastatud arve alusel pangaülekandega.
 4. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (viis päeva pärast tellimuse vormistamist).
 5. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood STIKER vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 6. Veebipood STIKER jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.stiker.ee
 7. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.

3. Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
 3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).
 4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 8.00−17.00 . Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood STIKER andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood STIKER poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood STIKER´ile tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse viie päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood STIKER tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. Kaubad toimetatakse kliendidni tavatingimustel 2-4 tööpäeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg on 7 tööpäeva, v.a. juhul kui esineb tõrkeid tarnepartnerite töös. Sellisel juhul teavitame klienti viivitamatult.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Veebipood STIKER ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood STIKER ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

Veebipoest STIKER ostetud ja kliendi poolt määratud suuruse, värvi ja disaini kombinatsiooniga toodetele ei kehti 14 päevane tagastusõigus, kuna tegemist on eritellimusega (VÕS § 53 lg 4 p 3).
Küll aga on tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul juhul kui:
 • Toode oli määrdunud.
 • Ei vasta lubatud mõõtudele (maksimaalne lubatud mõõtude kõikumine riiete puhul kaks cm)
 • Toode oli kannatada saanud va (7. Vääramatu jõud- Veebipood STIKER ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood STIKER ei saanud mõjutada või ette näha.)
 1. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 2. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab SIIT. ning saata see aadressile [email protected] hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 3. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 4. Veebipood STIKER tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel toote ostusumma, kuid mitte saatmiskulu. Samuti kannab tagastamisega seotud postikulud klient. 

7. Vääramatu jõud

 • Veebipood STIKER ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood STIKER ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine 

Motivate OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel STIKER on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel STIKER.
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood Stiker vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kolme tööpäeva jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kolme tööpäeva päeva jooksul veebipood Stiker poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Stiker ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Stiker
 5. Veebipood Stiker ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile [email protected] pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Stiker ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Stiker ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Stiker ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10.Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 • Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodudTarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.
Toode on lisatud teie ostukorvi